JA Slideshow - http://www.joomlart.com

Danh sách thiết bị

Left direction
Media Converter AOM-1100-S20
Media Converter AOM-1100-S20
Cáp mạng Dintek Cat6 S-FTP
Cáp mạng Dintek Cat6 S-FTP
Modem ADSL WiFi 1 Port KW58191
Modem ADSL WiFi 1 Port KW58191
Modem ADSL2+
Modem ADSL2+
Modem ADSL2+
Modem ADSL2+
Vigor Fly200F
Vigor Fly200F
Vigor Fly200F
Vigor Fly200F
Trạm chuyển tiếp VHF/UHF - VXR 8000
Trạm chuyển tiếp VHF/UHF - VXR 8000
Trạm chuyển tiếp VHF/UHF - VXR 8000
Trạm chuyển tiếp VHF/UHF - VXR 8000
Antena Diamond BC-200
Antena Diamond BC-200
Antena Diamond BC-200
Antena Diamond BC-200
Antena DB-404 UHF
Antena DB-404 UHF
Antena DB-404 UHF
Antena DB-404 UHF
Bộ nguồn PS-1220C
Bộ nguồn PS-1220C
Bộ nguồn PS-1220C
Bộ nguồn PS-1220C
Anten ATV-8A
Anten ATV-8A
Anten ATV-8A
Anten ATV-8A
Anten ATV-8B
Anten ATV-8B
Anten ATV-8B
Anten ATV-8B
Anten ATV-6A
Anten ATV-6A
Anten ATV-6A
Anten ATV-6A
Anten ATV-8C
Anten ATV-8C
Anten ATV-8C
Anten ATV-8C
Micro Vertex
Micro Vertex
Micro Vertex
Micro Vertex
Pin FNB-V103LI cho VX-231
Pin FNB-V103LI cho VX-231
Pin FNB-V103LI cho VX-231
Pin FNB-V103LI cho VX-231
Vertex Standard VX-231
Vertex Standard VX-231
Vertex Standard VX-231
Vertex Standard VX-231
Thiết bị ghép kênh 8xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 8xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 8xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 8xE1 sang Ethernet
1.25Gbps SFP Optical Transceiver, 20km 3Sunlight
1.25Gbps SFP Optical Transceiver, 20km 3Sunlight
1.25Gbps SFP Optical Transceiver, 20km 3Sunlight
1.25Gbps SFP Optical Transceiver, 20km 3Sunlight
Thiết bị ghép kênh 4xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 4xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 4xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 4xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 2xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 2xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 2xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 2xE1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 1xE1/T1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 1xE1/T1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 1xE1/T1 sang Ethernet
Thiết bị ghép kênh 1xE1/T1 sang Ethernet
Bộ ghép kênh quang Optimux-108
Bộ ghép kênh quang Optimux-108
Bộ chuyển đổi quang điện 10Km
Bộ chuyển đổi quang điện 10Km
Bộ chuyển đổi quang điện 10Km
Bộ chuyển đổi quang điện 10Km
VX-2100/2200
VX-2100/2200
VX-2100/2200
VX-2100/2200
VX-4100/VX-4200
VX-4100/VX-4200
VX-4100/VX-4200
VX-4100/VX-4200
Làm sạch đầu nối quang Ferrule Mate
Làm sạch đầu nối quang Ferrule Mate
Làm sạch đầu nối quang Ferrule Mate
Làm sạch đầu nối quang Ferrule Mate
Làm sạch đầu nối quang Simplex
Làm sạch đầu nối quang Simplex
Làm sạch đầu nối quang Simplex
Làm sạch đầu nối quang Simplex
SDH/MSPP Access devices (MetroEdge Express)
SDH/MSPP Access devices (MetroEdge Express)
SDH/MSPP Access devices (MetroEdge Express)
SDH/MSPP Access devices (MetroEdge Express)
H9MO-LMXE SDH/MSPP SDH/MSPP Multiplexer
H9MO-LMXE SDH/MSPP SDH/MSPP Multiplexer
H9MO-LMXE SDH/MSPP SDH/MSPP Multiplexer
H9MO-LMXE SDH/MSPP SDH/MSPP Multiplexer
H9MO-LMFIT SDH/MSPP MetroEdge Express
H9MO-LMFIT SDH/MSPP MetroEdge Express
H9MO-LMFIT SDH/MSPP MetroEdge Express
H9MO-LMFIT SDH/MSPP MetroEdge Express
H9MO-LMV SDH/MSPP Access devices
H9MO-LMV SDH/MSPP Access devices
H9MO-LMV SDH/MSPP Access devices
H9MO-LMV SDH/MSPP Access devices
H9MO-LM63 SDH/MSPP Access devices
H9MO-LM63 SDH/MSPP Access devices
H9MO-LM63 SDH/MSPP Access devices
H9MO-LM63 SDH/MSPP Access devices
Đầu nối 1.6/5.6 (Siemens)
Đầu nối 1.6/5.6 (Siemens)
Đầu nối 1.6/5.6 (Siemens)
Đầu nối 1.6/5.6 (Siemens)
Đầu nối BT43
Đầu nối BT43
Đầu nối BT43
Đầu nối BT43
Đầu nối BNC
Đầu nối BNC
Đầu nối BNC
Đầu nối BNC
Juniper SSG20 services gateway
Juniper SSG20 services gateway
Juniper SSG20 services gateway
Juniper SSG20 services gateway
IP DSLAM ZyXEL
IP DSLAM ZyXEL
IP DSLAM ZyXEL
IP DSLAM ZyXEL
Juniper J2323 server router
Juniper J2323 server router
Juniper J2323 server router
Juniper J2323 server router
Switch 16 port 10/100/1000
Switch 16 port 10/100/1000
Switch 16 port 10/100/1000
Switch 16 port 10/100/1000
Server X3200 M3
Server X3200 M3
Server X3200 M3
Server X3200 M3
Microsoft Offices
Microsoft Offices
Microsoft Offices
Microsoft Offices
Hệ điều hành Microsoft
Hệ điều hành Microsoft
Hệ điều hành Microsoft
Hệ điều hành Microsoft
Phần mềm diệt virus Kaspersky
Phần mềm diệt virus Kaspersky
Phần mềm diệt virus Kaspersky
Phần mềm diệt virus Kaspersky
Thiết bị chống sét line ethernet APC
Thiết bị chống sét line ethernet APC
Thiết bị chống sét line ethernet APC
Thiết bị chống sét line ethernet APC
Thiết bị chống sét line điện thoại APC
Thiết bị chống sét line điện thoại APC
Thiết bị chống sét line điện thoại APC
Thiết bị chống sét line điện thoại APC
Global PLP 163-F
Global PLP 163-F
Global PLP 163-F
Global PLP 163-F
Global TSG PLP 163-F
Global TSG PLP 163-F
Global TSG PLP 163-F
Global TSG PLP 163-F
Thang nhôm rút gọn 770S
Thang nhôm rút gọn 770S
Thang nhôm rút gọn 770S
Thang nhôm rút gọn 770S
Video server Zavio V111T
Video server Zavio V111T
Video server Zavio V111T
Video server Zavio V111T
Zavio M511E/M511W Palt-Tilt
Zavio M511E/M511W Palt-Tilt
Zavio M511E/M511W Palt-Tilt
Zavio M511E/M511W Palt-Tilt
Polycom SoundStation2
Polycom SoundStation2
Polycom SoundStation2
Polycom SoundStation2
Samsung 40" LCD HDTV
Samsung 40
Samsung 40" LCD HDTV
Samsung 40
Samsung 32" LCD HDTV
Samsung 32
Samsung 32" LCD HDTV
Samsung 32
Micro không dây Shure PGX
Micro không dây Shure PGX
Micro không dây Shure PGX
Micro không dây Shure PGX
VoIP gateway PAP2T
VoIP gateway PAP2T
VoIP gateway PAP2T
VoIP gateway PAP2T
2M Transmission analyzer
2M Transmission analyzer
2M Transmission analyzer
2M Transmission analyzer
Máy đo kiểm ADSL2+
Máy đo kiểm ADSL2+
Máy đo kiểm ADSL2+
Máy đo kiểm ADSL2+
Máy đo kiểm luồng E1
Máy đo kiểm luồng E1
Máy đo kiểm luồng E1
Máy đo kiểm luồng E1
Máy đo cáp đồng TDR1000/2
Máy đo cáp đồng TDR1000/2
Máy đo cáp đồng TDR1000/2
Máy đo cáp đồng TDR1000/2
Dao cắt sợi quang Isiltech
Dao cắt sợi quang Isiltech
Dao cắt sợi quang Isiltech
Dao cắt sợi quang Isiltech
Dao dọc vỏ ngoài cáp quang
Dao dọc vỏ ngoài cáp quang
Dao dọc vỏ ngoài cáp quang
Dao dọc vỏ ngoài cáp quang
Kiềm tuốt sợi phản quang
Kiềm tuốt sợi phản quang
Kiềm tuốt sợi phản quang
Kiềm tuốt sợi phản quang
Fujikit CT-10
Fujikit CT-10
Fujikit CT-10
Fujikit CT-10
Máy hàn Furukawa Fitel S153A
Máy hàn Furukawa Fitel S153A
Máy hàn Furukawa Fitel S153A
Máy hàn Furukawa Fitel S153A
Máy hàn FSM-18S
Máy hàn FSM-18S
Máy hàn FSM-18S
Máy hàn FSM-18S
Máy hàn FSM-60S
Máy hàn FSM-60S
Máy hàn FSM-60S
Máy hàn FSM-60S
Fiber ranger FHR3A03
Fiber ranger FHR3A03
Fiber ranger FHR3A03
Fiber ranger FHR3A03
Fiber ranger FHR3A02
Fiber ranger FHR3A02
Fiber ranger FHR3A02
Fiber ranger FHR3A02
OFL280 Flextester
OFL280 Flextester
OFL280 Flextester
OFL280 Flextester
palmOTDR/N Series handy OTDR
palmOTDR/N Series handy OTDR
palmOTDR/N Series handy OTDR
palmOTDR/N Series handy OTDR
Optical loss test set FHM2 series
Optical loss test set FHM2 series
Optical loss test set FHM2 series
Optical loss test set FHM2 series
Variable optical attenuator (Digital)
Variable optical attenuator (Digital)
Variable optical attenuator (Digital)
Variable optical attenuator (Digital)
Visual fault locator VLS-5
Visual fault locator VLS-5
Visual fault locator VLS-5
Visual fault locator VLS-5
Optical talk sets OTS
Optical talk sets OTS
Optical talk sets OTS
Optical talk sets OTS
Optical fiber identifiber OFI-3
Optical fiber identifiber OFI-3
Optical fiber identifiber OFI-3
Optical fiber identifiber OFI-3
Optical power meter FHP2
Optical power meter FHP2
Optical power meter FHP2
Optical power meter FHP2
Optical Laser Source FHS1D
Optical Laser Source FHS1D
Optical Laser Source FHS1D
Optical Laser Source FHS1D
Optical Laser Source FHS2T01
Optical Laser Source FHS2T01
Optical Laser Source FHS2T01
Optical Laser Source FHS2T01
ODF quang outdoor
ODF quang outdoor
ODF quang outdoor
ODF quang outdoor
ODF quang dạng rack NT/JJ Series
ODF quang dạng rack NT/JJ Series
ODF quang dạng rack NT/JJ Series
ODF quang dạng rack NT/JJ Series
Rệp nối quang 3M
Rệp nối quang 3M
Rệp nối quang 3M
Rệp nối quang 3M
Fiber optic adapter
Fiber optic adapter
Fiber optic adapter
Fiber optic adapter
Fiber optic patch cord
Fiber optic patch cord
Fiber optic patch cord
Fiber optic patch cord
Măng xông quang 04 FO
Măng xông quang 04 FO
Măng xông quang 04 FO
Măng xông quang 04 FO
Măng xông quang NTJA208
Măng xông quang NTJA208
Măng xông quang NTJA208
Măng xông quang NTJA208
Draytek Vigor 2950
Draytek Vigor 2950
Draytek Vigor 2950
Draytek Vigor 2950
Storage link WRT160NL
Storage link WRT160NL
Storage link WRT160NL
Storage link WRT160NL
Draytek Vigor 2104
Draytek Vigor 2104
Draytek Vigor 2104
Draytek Vigor 2104
Draytek Vigor 2910
Draytek Vigor 2910
Draytek Vigor 2910
Draytek Vigor 2910
Linksys Wireless G
Linksys Wireless G
Linksys Wireless G
Linksys Wireless G
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
Hộp phân phối quang ODF loại 04/08 port
ZyXEL XGS-4528F
ZyXEL XGS-4528F
ZyXEL XGS-4528F
ZyXEL XGS-4528F
Switch Rubytech FGS-2924R
Switch Rubytech FGS-2924R
Switch Rubytech FGS-2924R
Switch Rubytech FGS-2924R
Switch access CR-2326
Switch access CR-2326
Switch access CR-2326
Switch access CR-2326
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Switch Linksys 24 port
Card chuyển đổi quang điện
Card chuyển đổi quang điện
Card chuyển đổi quang điện
Card chuyển đổi quang điện
F2H FTTH indoor cable
F2H FTTH indoor cable
F2H FTTH indoor cable
F2H FTTH indoor cable
Cáp quang đơn mode
Cáp quang đơn mode
Cáp quang đơn mode
Cáp quang đơn mode
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 14 slots
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Khung media converter 16 port
Module 10/100 SFP Transveivers single fiber
Module 10/100 SFP Transveivers single fiber
Module 10/100 SFP Transveivers single fiber
Module 10/100 SFP Transveivers single fiber
Module gigabit SFP Transveivers single fiber
Module gigabit SFP Transveivers single fiber
Module gigabit SFP Transveivers single fiber
Module gigabit SFP Transveivers single fiber
SFP Transceivers
SFP Transceivers
SFP Transceivers
SFP Transceivers
16 channel video over fiber series
16 channel video over fiber series
16 channel video over fiber series
16 channel video over fiber series
8 channel video over fiber series
8 channel video over fiber series
8 channel video over fiber series
8 channel video over fiber series
4 channel video over fiber series
4 channel video over fiber series
4 channel video over fiber series
4 channel video over fiber series
1 channel video over fiber series
1 channel video over fiber series
1 channel video over fiber series
1 channel video over fiber series
RS232/422/485 Fiber optic modem
RS232/422/485 Fiber optic modem
RS232/422/485 Fiber optic modem
RS232/422/485 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
E1 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
V.35 Fiber optic modem
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
4E1-10/100Base-T Bridge
E1 - 10/100Base-T Bridge
E1 -  10/100Base-T Bridge
E1 - 10/100Base-T Bridge
E1 -  10/100Base-T Bridge
E1 - 10/100Base-T Bridge
E1 -  10/100Base-T Bridge
E1 - 10/100Base-T Bridge
E1 -  10/100Base-T Bridge
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Bộ ghép kênh quang PDH
Thiết bị chuyển đổi quang điện 10/100 1 sợi WDM
Thiết bị chuyển đổi quang điện 10/100 1 sợi WDM
Card chuyển đổi quang điện có thể quản trị
Card chuyển đổi quang điện có thể quản trị
Card chuyển đổi quang điện có thể quản trị
Card chuyển đổi quang điện có thể quản trị
Media Converter with Two Electrical Ports
Media Converter with Two Electrical Ports
Media Converter with Two Electrical Ports
Media Converter with Two Electrical Ports
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000
Bộ chuyển đổi quang điện gigabit
Bộ chuyển đổi quang điện gigabit
Bộ chuyển đổi quang điện gigabit
Bộ chuyển đổi quang điện gigabit
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100
Right direction

Thông tin công ty

nguyenvan

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TIN HỌC NGUYÊN VÂN

Công ty TNHH Điện tử - Viễn thông – Tin học Nguyên Vân được thành lập vào năm 2004, Nguyên Vân là công ty kinh doanh theo mô hình tư nhân với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị điện tử, viễn thông, tin học cho thị trường nội địa. Ngoài ra còn cung cấp các thiết bị trong lĩnh vực bảo hộ lao động, bản quyền phần mềm.

Bên canh việc phát triển thương hiệu và mở rộng qui mô công ty, khuynh hướng hoạt động của chúng tôi là đóng góp vào việc xây dựng quá trình hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Công ty luôn nghiên cứu những công nghệ mới, thiết bị mới, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất và tạo cho khách hàng sự hài lòng nhất khi hợp tác với chúng tôi.